• گوسفندان و بزهای وحشی ایران

    علی عبداللهی

    در 1981 دنیس کَمبِل، رئیس باشگاه گِرَند اِسلَم/اویس با بیش از 5000 عضوِ شکارچی و علاقه‌مند به گوسفندان و بزهای وحشیِ جهان، با الهام از یکی از دوستانش، رِکس بِیکِر، برندۀ جایزۀ وِدِربی، عاشق شکار در ایران می‌شود. سرانجام در 2003 این فرصت برایش فراهم می‌گردد. او در این سال‌ها، تحقیقات گسترده‌ای بر روی توپوگرافی و گوسفندان و بزهای وحشیِ ایران انجام داده است. ضمن آنکه در زمان حضورش در ایران با ده‌ها فرد آگاه دربارۀ قوچ‌ها و کل‌ها، تاریخ و نظام مناطق حفاظت‌شدۀ ایران گفتگو کرده است. دِنیس کَمبِل با آگاهیِ کم‌نظیر نسبت به طبقه‌بندیِ انواع گوسفندان و بزهای وحشی ایران و مرزبندیِ زیستگاه‌های آن‌ها، در اوایل 2011 کتاب حاضر را منتشر نموده است. آنچه در دست دارید، حاصل یک رؤیای 30 ساله و دست‌کم 10 سال تحقیقات گسترده است."

    خرید کتاب